"Bli-kjent-dager "

Vi skal ivareta barnets behov for trygghet og tilknytning i oppstart og overganger. Dette skal skje i nært samarbeid med foreldrene. En god "bli-kjent-periode" i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start på sin nye hverdag. Dette legger grunnlaget for barnets videre trivsel og positive utvikling.

Når barnet begynner i barnehagen, får det en primærkontakt som sørger for tett oppfølging den første tida. Vi gir barnet den tiden som trengs for å skape trygghet, bli kjent og etablere relasjoner til de andre barna og personalet. Hvor lang tid som trengs for å skape trygghet til å leke, utforske og lære, varierer fra barn til barn, og vi tilpasser hver enkelts behov. Noen trenger å få være i ei fast lita gruppa over tid, mens andre raskt vil "ut og utforske" de andre rommene og bli kjent med flere.

I løpet av de første ukene i barnehagen, blir foreldrene tilbudt en oppstartssamtale.

Klikk dere inn på lenken under for å lese vårt tips om hvordan "bli-kjent-periden" kan fungere best:

 Bli kjent dager i bhg