Aktuelle datoer

Planleggingsdager:

15.august 2022

29.sept 2022

30.sept 2022

20.mars 2023

19.mai 2023

 

Overnatting for Filosofus:

25.mai 2023

 

 

Grillfest for hele familien:

6.juni 2023