Vi tar barn på alvor!

Visjonen vår er : "vi vil at barn skal oppleve hver dag som positiv!" Vi ønsker å gi barna en god barndom ved å gi barna følelsen av å oppleve å være en positiv og ønsket deltaker i et sosialt fellesskap. Vi vil gi barna opplevelser og utfordringer som gjør hver dag til noe spesielt!

"Det spørsmål du ikke svarer på i dag

kommer ikke igjen i morgen.

Den tåren du ikke tørker i dag

kommer ikke igjen i morgen.

Den oppmerksomhet du ikke gir i dag

blir det ikke spørsmål etter i morgen"

 

Vårt verdigrunnlag bygger på at mennesket er unikt, sosialt, selvrealiserende, tenkende, kan handle fritt og er ansvarlige for egne handlinger. Alle har rett til å bli møtt som subjekt, med respekt og likeverd. vi ønsker å se ressursene til de menneskene vi har med å gjøre, - vi er ikke opptatt av det vi ikke klarer!

Barna får medvirke i sin egen hverdag og får tilbud om et variert opplegg, tilpasset interesser, alder og modning. Vi er inspirert av den pedagogiske filosofien i REGGIO EMILIA. Den er forankret i en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn er født kompetente, med en sterk drivkraft til å utforske verden - alene og sammen med andre.