Andelsstyret og samarbeidsutvalg

Andelsstyret 2020/2021

LEDER: Ola Wedøe

STYREMEDLEMMER:

Hilde Leonardsen

Stein-Kjetil Vestlien

Peder Ekrem

Aina Holmsveen (ansattes representant)