Prosjekter

I Marihøna barnehage foregår små og store prosjekter der voksne og barn fordyper seg i et tema de er spesielt interessert i.

Prosjektene foregår i små grupper med en voksen og 4-6 barn.

Prosjektene blir valgt utfra barnas interesser, og det blir lagt vekt på å forske, undre seg og være nysgjerrige. De foregår over tid og det blir jobbet tverrfaglig i prosjektene. Barna får mulighet til å uttrykke seg gjennom mange erfaringer og teknikker, blant annet drama, lek, bevegelse, sang, ulike materiell, digitale verktøy m.m.

 Det blir dokumentert på tavler i barnehagen og alle får hver sin prosjektbok til slutt.