Bevegius

Fysisk aktivitet skal prege hverdagen i barnehagen, og flere dager i uka kommer vi til å ha "bevegius".

Regelmessig fysisk aktivitet har mange gode virkninger på kroppen vår; bedre kondisjon, økt muskelstyrke, bedre leddfunksjon og bevegelse, bedre søvnkvalitet og sterkere immunforsvar. Fysisk aktivitet har også innvirkning på barns mentale helse, evne til sosialt samspill, evne til å konsentrere seg og dermed en kilde til at barn både trives og opplever mestring.

Vi legger vekt på at aktivitetene skal være inspirerende og varierte, og det vil bli en veksling mellom grovmotoriske, finmotoriske og sansemotoriske aktiviteter.
Inne i barnehagen har vi vårt eget gymrom og ute har vi et område som gir ulike fysiske utfordringer. I nærheten er det også flott turterreng, ballslette, akebakke og gapahuk.