HER ER VI:

Marihøna barnehage SA er en privat andelsbarnehage. Barnehagen eies av foreldrene og har tilbud for barn i alderen 0-6 år.

 

Marihøna barnehage ligger i sørbyen/Engehaugen med flott utsikt og med fine muligheter til friluftsliv og uteaktiviteter.

Barnehagen er åpen hele året.

Vi er en avdelingsløs barnehage og barnehagens fysiske miljø er åpent og spennende med mange ulike funksjonsrom.
Vi har dramarom, snekkerrom, vannlekerom, rolleleklandskap, gymrom, formingsrom, dukkekrok, konstruksjonsrom og rom som blir til i prosjektarbeid.

Vi tilbyr god brukertilpasning og fleksible plasstørrelser

PRISER - betalingen er 11 mnd i året.
100% plass kr 2980
90% plass kr 2870
80% plass kr 2653
70% plass kr 2434
60% plass kr 2216
50% plass kr 1872

Matpenger: 250 kr pr mnd for 100%-60%plass og 125 kr for 50%

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr2, 50% for barn nr. 3

Du kjøper et andelsbrev i barnehagen når du får plass - dette andelsbrevet blir tilbakebetalt når barnet slutter i barnehagen. Et andelsbrev koster kr 2980,-

Alle foreldrene i Marihøna er med å eie barnehagen som styres av foreldre, barn og ansatte.Dine ønsker, behov og meninger blir hørt når du har noe på hjertet!

e-post: marihoena@barnehage.no

tlf: 61 14 68 50