Lek for livet

For barn er leken forlokkende og lystbetont. Barn er fantastiske til å leke - ingenting er umulig i leken!

Vi skal ivareta barns behov for lek, og sørge for at barna opplever glede humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.

Barna skal få tid, plass og et variert materiell slik at leken får gode vilkår. Vi har ulike rom i barnehagen som skal inspirere barna til rollelek. Der får de leke uforstyrret fra andre aktiviteter og lekemateriellet blir stadig byttet ut etter barnas interesser, ønsker og behov.

Vi ansatte skal legge til rette for lek, vi skal delta, vi skal hjelpe til hvis leken har gått i stå eller hvis barn holdes utenfor. Vi skal gi inspirasjon, vi skal veilede barn inn i lek og lære dem lekekodene når det er behov for det.

I ET LEKENDE FELLESSKAP LEGGES GRUNNLAGET FOR BARNS VENNSKAP.