Velkommen til våre nye venner :)

Vi ønsker alle nye og "gamle" barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår. Vi er allerede godt igang med bli kjent dagene. I høst begynner det 11 nye barn hos oss.

Den første tiden vil vi bruke mye tid på å bli kjent og trygge på hverandre og barnehagen.

Vi ser fram til en høst fylt med nye opplevelser, lek, glede og undring.