BEVEGIUS PÅ FFF

De gode resultatene vi har hatt av aktivitetsprogrammet vårt ble lagt fram for alle styrerne i Gjøvik kommune

Fysioterapeutene var også med på framlegget da vi la fram Bevegius på Felles Faglig Forum for hele styrergruppa i Gjøvik kommune. Bevegius er et oppdiktet navn, men henspeiler på poenget med aktiviteten, nemlig bevegelse. De to minste aldersgruppene jobber med grunnleggende bevegelser. Vi har delt de eldste årskullene inn i fire grupper, og de rullerer på fire stasjoner rundt i barnehagen. En stasjon har høy puls på programmet, en grovmotorikk, en finmotorikk og en språk. Alle gruppene får ti minutter hver på de ulike stasjonene.

Fysioterapeutene har deltatt ved å teste den ene aldersgruppa for å måle fremgang, og de har gitt tips og råd underveis. Testene viser at barna har godt utbytte av det arbeidet vi har gjort.

Etter Felles Faglig Forum er det flere barnehager som har ytret ønske om å høre mer, og få hjelp til å starte opp selv.