UTEOMRÅDET FERDIG

Etter lange uker med mye spennende arbeid er uteområdet vårt ferdigstilt.

Det har vært mange uker med mye å se på - smelting av gummi, legging av gress og asfalt og nå til slutt snekring av to små gjerder. Det har blitt mange timer med å kikke gjennom vindu eller stå bak en sperring å følge med. Det har innimellom begrenset lekeområdet vårt, men samtidig sendt oss ut på mange turer i nærområdet- flere enn vi pleier å ha!