LA FRAM LOVEN VÅR

Janne, Matteo og Elise var på rådhuset denne uka og la fram forslag til ny lov for ordføreren.

Tre representanter fra hver barnehage i Gjøvik var samlet på rådhuset på tirsdag og la fram hvert sitt lovforslag. Fra Marihøna var det Matteo, Elise og Janne som dro.

Filosofus-barna har brukt en del tid på å finne lovforslag, og å stemme over hvilket lovforslag som skulle legges fram for ordføreren og de andre representantene for barnehagene i Gjøvik. Til slutt kom de fram til dette forslaget: 

"Vi må ikke skjære ned for mange trær, for da får vi ikke nok luft å puste i."