KURS MED KARI PAPE

Sosial kompetanse ble løftet fram på kursdagen Marihøna arrangerte på torsdag.

Kari Pape er en kursholder som er godt kjent i barnehagekretser for sine historier fra hverdagen i barnehagen. Ved hjelp av disse historiene klarer hun å peke på hvordan vi som voksne må jobbe for å støtte opp om barnas sosiale utvikling og lekekompetanse.

Hele personalgruppa i Marihøna var med på kurset, og i tillegg kom det også kursdeltakere fra andre barnehager i kommunen.