BARNE OG UNGDOMSARBEIDER

Vi vil gratulere vår dyktige medarbeider Hege V. Kværnsveen med vel gjennomført og meget bra bestått fagprøve i Barne og ungdomarbeider.