VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

Vi ønsker alle våre nye og "gamle" barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår.

Vi er allerede godt i gang med bli-kjent dagene. I høst begynner det 9 nye barn hos oss.

Den første tiden nå vil vi bruke mye tid på å bli kjent og trygge på hverandre og barnehagen.

Vi ser fram til en høst fylt med nye opplevelser, lek, glede og undring.