Aktuelle datoer

Planleggingsdager:

2.januar 2018

25.januar 2018

18.mai 2018

8. november 2018

9.november 2018

 

Overnatting for Filosofus:

7. - 8. juni 2018

 

Grillfest for hele familien:

12.juni