Aktuelle datoer

Planleggingsdager:

15.august 2017

17.oktober 2017

2.januar 2018

25.januar 2018

18.mai 2018

 

Overnatting for Filosofus:

7. - 8. juni 2018

 

Grillfest for hele familien:

12.juni