Aktuelle datoer

Planleggingsdager:

27. sept 2019

8. oktober 2019

22.mai 2020

+ 2 dager til vinter/vår 2020

 

 

Overnatting for Filosofus:

dato kommer

 

Grillfest for hele familien:

dato kommer