Andelsstyret og samarbeidsutvalg

Andelsstyret 2019/2020

LEDER: Bjørn Magnus Stensby

STYREMEDLEMMER:

Marina Rosner

Hilde Leonardsen

Stein-Kjetil Vestlien

Aina Holmsveen (ansattes representant)