Andelsstyret og samarbeidsutvalg

Andelsstyret 2017/2018

LEDER: Amund Glæserud

STYREMEDLEMMER:

Bent Ture Tomtum

Hilde Leonardsen

Stein-Kjetil Vestlien

Janne Strand (ansattes representant)

 

Samarbeidsutvalget 2017/2018

Foreldrerepresentanter:

Heidi Amundsen

Lise Paulsen

 

Ansattes representanter:

Laila Johansen

Kai Inge Moe