Vi tar barn på alvor!

Vi ønsker å gi barna en god barndom ved å gi barna følelsen av å oppleve å være en positiv og ønsket deltaker i et sosialt fellesskap. Vi vil gi barna opplevelser og utfordringer som gjør hver dag til noe spesielt! VI TILBYR ET SPENNENDE FYSISK MILJØ MED ULIKE FUNKSJONSROM.

Barnehagens fysiske miljø er åpent, med ulike rom som er innredet i funksjoner.
Vi har et stort formingsrom, bibliotek med spill og bøker, snekkerrom, rollelek-landskap som innbyr til variert rollelek,datastasjoner og nytt digitalt utstyr, vannlekrom med vannmålere og mye annet som innbyr til lek og læring, sanserom der barna har tilbud om barnemassasje, stort gymrom med klatrevegg, dramarom med scene og utkledningsutstyr, konstruksjonsrom m.m.
Vi gir barna mange muligheter til å forske med ulike hjelpemidler feks. digitale verktøy, sansematerialer, lysbord, natur , læremidler, formingsmaterialer osv...
Barna jobber i små prosjektgrupper og fordyper seg i temaer over tid sammen med en voksen.

Vi har fokus på:
SOSIALE RELASJONER

Dette er barnehagens grunnmur og skal danne grunnlaget for alt samspill i barnehagen. Vi legger stor vekt på anerkjennende kommunikasjon og sosial kompetanse.

BARNS RETTIGHET TIL Å LÆRE

Barnehagens miljø pg arbeidsmåter skal legge til rette og innby til forskning og læring.
Barnehagen bygger på barnas erfaringer, interesse, motivasjon og drivkraft etter å søke kunnskap.

MEDVIRKNING

Vi har tro på barnas evner og muligheter og tar dem med i arbeidet i barnehagen.
Vi vil skape en barnehage som bygger på demokrati og delaktighet!