HER ER VI:

Ansatte har tre kjerneverdier som vi arbeider etter : FLEKSIBEL - ENGASJERT - BEGEISTRET !

Marihøna barnehage BA er en privat andelsbarnehage. Barnehagen eies av foreldrene og har tilbud for barn i alderen 0-6 år.

Marihøna barnehage ligger i sørbyen/Engehaugen med flott utsikt og med fine muligheter til friluftsliv og uteaktiviteter.

Barnehagen er åpen hele året.

Barnehagens fysiske miljø er åpent og spennende med ulike rom som er innredet i funksjoner.
Vi har dramarom, bibliotek, snekkerrom, vannlek og forskningsrom, rolleleklandskap, gymrom, sanserom der barna blir tilbudt massasje, konstruksjonslekrom, database og rom som blir til i prosjektarbeid.

Vi har et kvalitetssikringssystem som sikrer utvikling og forbedring av aktivitetene i barnehagen.

Vi tilbyr god brukertilpasning og fleksible plasstørrelser

PRISER - betalingen er 11 mnd i året.
100% plass kr 2330
90% plass kr 2144
80% plass kr 1957
70% plass kr 1771
60% plass kr 1585
50% plass kr 1398
40% plass kr 1165

Matpenger: 220 kr pr mnd for 100%-60%plass og 110 kr for 50%-40% plass.

Du kjøper et andelsbrev i barnehagen når du får plass - dette andelsbrevet blir tilbakebetalt når barnet slutter i barnehagen. Et andelsbrev koster kr 2550,-

Alle foreldrene i Marihøna er med å eie barnehagen som styres av foreldre, barn og ansatte.Dine ønsker, behov og meninger blir hørt når du har noe på hjertet!

e-post: marihoena@barnehage.no