Visjon og grunnsyn

VI VIL AT BARN SKAL OPPLEVE HVER DAG SOM POSITIV!

"Det spørsmål du ikke svarer på i dag
kommer ikke igjen i morgen.
Den tåren du ikke tørker i dag
kommer ikke igjen i morgen.
Den oppmerksomheten du ikke gir i dag
blir det ikke spørsmål etter i morgen."
 
 

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN

"Alle er selvstendige, enestående individer og alle er like viktige i fellesskapet!
Det er av stor betydning hvordan det går med de andre i barnehagen!"

Barnehagens pedagogiske grunnsyn bygger på forståelse der en mener at mennesket er:
Unikt, kreativt, sosialt, selvrealiserende, tenkende, kan handle fritt og er ansvarlige for egne handlinger. Mennesket utvikles gjennom dialektikk og bygger på grunnleggende holdning av likeverd.
Mennesker i samspill skaper forutsetninger for hverandres væremåte.
Vi ønsker å se ressursene til de menneskene vi har med å gjøre, vi er ikke opptatt av det vi ikke klarer.
Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia pedagogikken som sier barnet har rett til å være aktive deltakere når det gjelder å skape sin egen identitet, sin selvstendighet og kompetanse - rett til å være hovedperson i sitt eget liv!

Marihøna barnehage er en avdelingsløs barnehage der barna er kompetente, ansvarlige og blir tatt på alvor. Barna får ta selvstendige valg og får tilbud om et variert opplegg.
Barns medvirkning er avgjørende for kvaliteten på innholdet.
Grunnsynet viser seg i innholdet, arbeidsmåtene og målene i barnehagen, og er avgjørende for hvordan barnehagen er organisert.

Teorigrunnlag:
Loris Malaguzzi, Kierkegaard, Hegel og Vygotskij.